Facebook Twitter

Преглед нове верзије SiteAnalyzer 1.6

Comments
 335
2018-10-11 | Време читања: 5 минута
Facebook
Аутор: Simagin Andrey

Опис иновација верзије 1.6 (build 112)

Филтрирање података

SiteAnalyzer, Филтрирање података

SiteAnalyzer, Филтрирање података

Статистика сајта

SiteAnalyzer, Статистика сајта

SiteAnalyzer, Статистика сајта

Рачуноводство атрибута "Next/Претходних" и "Refresh"

SiteAnalyzer, Рачуноводство атрибута "Next/Претходних" и "Refresh"

Остале промене<< Назад

Наши клијенти