Facebook Twitter Telegram Linkedin Product Hunt

Споразум о приватности

Онлине сервис "SiteAnalyzer" (у даљем тексту "SiteAnalyzer") разуме значај поверљивости и приватности Личних података појединаца, као и Информационих материјала, садржаних у Рачуноводствених евиденцији Корисника, па закључује са Вама (у даљем тексту "Корисник") овај Споразум о приватности (у даљем тексту "Споразум") за утврђивање редоследа пријема, складиштења, обраде, коришћења и откривања "SiteAnalyzer" Личних и других података Корисника када се користи од стране Корисника услуга "SiteAnalyzer", Интернет сајта https://site-analyzer.pro/ (у даљем тексту "Сајт").

Како да користите Сајт, Услуга и Сервиса, Корисник је дужан да изразе своју сагласност са одредбама овог Уговора. Корисник нема право да користи Сајт и услуге, ако то не слажем се са условима Уговора.

Корисник нема право да користи Сајт, Услуге и Услуге и не може да прихвати услове Уговора, ако он није достигао утврђеног законом децу, када она има право да склапа такве уговоре са "SiteAnalyzer".

ТЕРМИНИ

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Овај Уговор дефинише поступак добијања, складиштење, обраду, коришћење и откривање Личних и других података (нпр. информационе материјала), који обезбеђују се и чувају од стране Корисника приликом коришћења им Сајта и Услуга.

1.2. Коришћењем било ког дела Сајта и/или службе Корисник пружа "SiteAnalyzer" право да прима, чува, обрађује, користи Личне податке и Информативни материјал Корисника на услове овог Уговора.

1.3. Овај Споразум не регулише и "SiteAnalyzer" не сноси одговорност за поступак пријема, складиштења, обраде, коришћења и откривања Личних података и Информационих материјала Корисника треће предузећима и организацијама, које се не налазе у поседу или под контролом "SiteAnalyzer", и појединцима који нису радници "SiteAnalyzer", чак и ако је Корисник добио приступ сајтовима, робе или услуга тих лица уз помоћ Сајта.

1.4. У циљу добијања, складиштење, обраду и коришћење Личних, Јавних и других података Корисника је заштита интереса Корисника и "SiteAnalyzer", као и пружање Кориснику услуга, укључујући приказивање персонализоване или опште информације, побољшање квалитета постојећих услуга "SiteAnalyzer".

2. ПРИЈЕМ, ОБРАДА И КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

2.1. Приликом креирања Налога, Корисник мора навести Податке за пријављивање, као и име, презиме, адреса е-поште и друге податке. Након креирања и коришћења од стране Корисника Налога, "SiteAnalyzer" добија прилику да идентификује Корисника при свакој употреби од њега на Сајту.

2.2. "SiteAnalyzer" има право да отпремите на рачунаре Корисника колачићи (ако се Корисник сам не ограничено ову прилику да у свом веб прегледачу), као и примање, чување, руковање и користе информације, создаваемую помоћу колачића.

2.3. Када користите веб Корисника и услуга, опреме "SiteAnalyzer" аутоматски чува, обрађује и користи податке Корисника који се не односе на Личним, на пример: ИП адреса Корисника, податке о локацији Корисника, који се могу одредити помоћу његове ИП адресе, техничке параметре рачунара Корисника, присуство или одсуство у рачунару Корисника одређеног софтвера, подешавања овог софтвера, колачићи, као и статистичке информације о активности Корисника.

2.4. "SiteAnalyzer" има право да одржавају Личне и друге податке Корисника онолико, колико је потребно за остварење циља, који је наведен у овом Уговору, или у року предвиђеном важећим прописима земље "SiteAnalyzer", међународним законима, или земље Корисника, или до тренутка брисања Корисника ових података.

3. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

3.1. "SiteAnalyzer" обавезује да не дају Личне податке трећим лицима у комерцијалне сврхе без сагласности Корисника, на које се односе ове информације. Пренос Личних података трећим лицима је дозвољено у следећим случајевима:

- након добијања сагласности Корисника, на које се односи ова информација;

- за разумне захтеве државних органа који имају право да примају такве податке.

- у томе случају, ако, по мишљењу "SiteAnalyzer" Корисник крши одредбе овог Уговора и/или других споразума и споразума између "SiteAnalyzer" и од стране Корисника.

3.2. Корисник овлашћује "SiteAnalyzer" дозволи другим компанијама са којима "SiteAnalyzer" закључио одговарајући уговор, прима, чува и обрађује податке о Кориснику (осим Личних података и Информационих материјала), као што су ИП адреса Корисника, колачићи, као и статистичке информације о активности Корисника за побољшање квалитета пружених овим компанијама услуга и информација оглашавања.

3.3. Корисник се слаже да ће политика приватности послате преко Интернета података није загарантована и у случају, ако је приступ овим подацима је примљен од стране трећих лица изван зоне техничких средстава комуникације, цркве предмет "SiteAnalyzer", "SiteAnalyzer" не сноси одговорност за штету на такав приступ.

3.4. Корисник има право да затражи да промените или уклоните своје Личне податке, који су у "SiteAnalyzer". Корисник може да промени или уклони своје Личне податке користећи одговарајуће функције Сајта и свој налог. У случају да то није могуће Кориснику потребно је навести одговарајући захтев, водећи га на контакт адресу "SiteAnalyzer", наводи се на Сајту.

3.5. У случају, ако при коришћењу Сајта Кориснику да на било који начин постала позната информација у вези "SiteAnalyzer" и/или трећих лица, који према законодавству Руске Федерације односи на поверљиве и/или Пословних тајни, Кориснику је забрањено чувати, користити и дистрибуирају такве информације.

3.6. Приступ рачуну (налогу) и Информационих материјала снимљених на рачун Корисника, врши се помоћу одговарајуће корисничко име и лозинку. У случају, ако услуге веб Сајта, доступне Кориснику омогућавају да јавно доступне никакве информације Корисника, Корисник самостално и под своју одговорност активира и користи податке функције Сајта и услуга.

3.7. Са циљем реализације права Корисника, као и квалитетно обављање "SiteAnalyzer" својих обавеза предвиђених споразумима између Корисника и "SiteAnalyzer", "SiteAnalyzer" може ознакамливаться са Информационим материјалима, садржане у рачуноводствених евиденцији (благовремено дозволу техничких проблема, сузбијање незаконитих радњи, крше права корисника и/или "SiteAnalyzer", итд.).

4. ДОДАТНИ УСЛОВИ

4.1. "SiteAnalyzer" има право да измени овај Уговор. Све унете у Уговор промене ће бити доступни у облику нове верзије Споразума, на овој истој адреси. У случају уласка у Споразум значајне промене, "SiteAnalyzer" додатно ће обавестити Корисника о овим променама путем е-поште. Све измене Уговора ступају на снагу од тренутка њиховог објављивања. Користећи услуге или Сајт Корисник потврђује своју сагласност са новим условима Споразума у редакцији, која делује у тренутку коришћења од стране Корисника услуга или веб-Сајта.

4.2. "SiteAnalyzer" не сноси одговорност за штете или губитке које спроводи Корисник или трећа лица, као резултат погрешне разумевања или неразумевања услова овог Уговора, упутства или инструкције о начину коришћења Сајта, релативно реда локација информационих података и других техничких питања.

4.3. У случају признања неважећим или немогућ било који део овог Споразума, други део Споразума ће остати на снази. Неуспех било које Стране било ког услова или овог Споразума, или било њихово кршење не укида акција ове одредбе или услова.

4.4. На овом Уговору и однос између "SiteAnalyzer" и Корисника, примењује се законодавство Руске Федерације. Свака страна је у потпуности слаже са оним што је одговарајуће судови Руске Федерације, имају искључиву надлежност у погледу свих потраживања и спорова, који се тичу Уговора.

Наши клијенти