Facebook Twitter Telegram Linkedin Product Hunt

Споразум корисника

Овај Споразум Корисника (у даљем тексту "Уговор") је између Вас (у даљем тексту "Корисник") и Рационално Софт (у даљем тексту "SiteAnalyzer") и регулише све врсте коришћења интернет-сајта https://site-analyzer.pro/ (у даљем тексту "Сајт"), који је у власништву и управља "SiteAnalyzer", услуга које пружа "SiteAnalyzer", захваљујући Сајту и свих информација, који је доступан на Сајту.

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Користите Сајт је дозвољено само лице (Корисник) који је прихватио све услове овог Уговора, се налази на овој адреси, "Споразум о приватности" домаћин на ову адресу, и друга правила, под условом да на Сајту.

1.2. Корисник је дужан да пажљиво прочитате Уговор пре употребе Сајта. Користећи било који део Сајта, Корисник даје свој пристанак да будете обавезани условима овог Уговора са "SiteAnalyzer". Ако се не слажете са условима Уговора (потпуно или делимично), онда се не одобрава статус и права Корисника и Да се не смеју користити Сајт, укључујући, али не ограничавајући се на, било које информације објављене на Сајту и све услуге које се пружају у оквиру Сајта.

1.3. Услови Уговора примењују се на све кориснике Сајта - што је на корисницима који немају налог на Сајту (нерегистровани корисник), тако и на кориснике који имају било какав налог, било ког од доступних врста. Под вашим налогом се целокупна информација о кориснику и податке за пријављивање (корисничко име, лозинка).

1.4. Корисник нема право да користи Сајт и не може да прихвати услове Уговора, ако он није достигао утврђеног законом децу, када она има право да склапају такве споразуме.

1.5. Ако закон земље пребивалишта или боравка Корисника забрањује да користе Сајт за било ког разлога, Корисник не мора да користи Сајт, а ако наставља да користи Сајт, то чини на сопствени ризик и на сопствену одговорност. При томе све одредбе овог Уговора остају на снази.

2. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УГОВОРНИХ СТРАНА

2.1. Приступ Сајту за коришћење које са њим услуга је могуће само за регистрованог Корисника (који је створио налог).

2.2. Уколико Корисник сматра да је на Сајту присутан информације која крши његова права, Корисник је дужан да обавести о томе "SiteAnalyzer" и да пружи информацију која потврђује ова повреда права. У случају, ако Корисник не пружи лажне информације о кршењу његових права, он сноси пуну одговорност за причињену штету (укључујући и трошкове царине и плаћање правних услуга).

2.3. Када користите Сајт Кориснику није дозвољено:

2.3.1. Креирање више од једног бесплатан налог на Сајту.

2.3.2. Да се региструјете Налог у име или је уместо другог лица. При томе, омогућена регистрација Корисника Администратор у оквиру одговарајућег Налога, као и Налога физичко или правно лице под условом добијања потребних овлашћења, на начин и форми предвиђених законодавством Руске Федерације.

2.3.3. Запалити и промовише разжиганию верске, расне или етничке мржње.

2.3.4. Чине акције крше права, слободу, част и достојанство неког лица.

2.3.5. Поставите информације (укључујући и било који материјал), нарушающую ауторска права, права на жиг за робе и услуге, права индустријске својине и/или права на друга права интелектуалне својине која припадају "SiteAnalyzer" и/или трећим лицима.

2.3.6. Поставите податке који крши права и легитимне интересе трећих лица (укључујући и постављање фотографија и видео снимака, главни предмет којих је човек, ако тај човек није дао сагласност за постављање на Сајту фотографије или видео записе са својим учешћем).

2.3.7. Поставите материјал порнографске природе и материјали, забрањено објављивање законом о јавном моралу.

2.3.8. Спроводе незаконито прикупљање, систематизацию, складиштење или дистрибуцију личних података корисника других налога.

2.3.9. Покушава да добије приступ налогу и/или пријављивања и лозинку другог Корисника на било који начин, укључујући, али не ограничавајући се на, уз помоћ обмане, злоупотребе поверења, избор корисничког имена и лозинке.

2.3.10. Поставите компјутерски вируси и/или програма, могу прекинути или омета нормалан функционалност рачунарске опреме и/или софтвера, као и средстава телекомуникације икаквих лица.

2.4. Одговорност Корисника:

2.4.1. Корисник самостално одговоран за било какву употребу информација које су на располагању на Сајту.

2.4.2. Корисник самостално сноси одговорност према трећим лицима за своје поступке или пропусте при коришћењу Сајта.

2.4.3. Корисник се обавезује да самостално и о свом трошку да се реше сви захтеви трећих лица који је у вези са акцијом или неактивност Корисника при коришћењу Сајта.

2.4.4. Ако Корисник не докаже другачије, било какве радње на Сајту, изведене помоћу налога и/или корисничко име и лозинку, сматрају осуществленными тог Корисника, у овом случају Корисник сноси пуну одговорност за такве акције, њихове ефекте и резултате, нпр. ако је употреба корисничког налога трећим лицем био санкционисан од стране Корисника.

2.4.5. У случају локација Корисника на Сајту информација, крши споразума између Страна или важећи закон, "SiteAnalyzer" има право да без обавештења, по сопственом нахођењу да блокира приступ овим информацијама на време потребно за успостављање законитости локација и употребу таквих информација.

2.4.6. За кршење одредби овог Споразума, "SiteAnalyzer" има право да, без претходног обавештења да блокира приступ Корисника на Сајт и/или уклони Кориснички налог.

2.4.7. Корисник има права уписа новог Корисника у оквиру свог налога на Сајту, потврђује да је у време оснивања им налог за новог Корисника, нови Корисник дао сагласност на стварање таквог налога, и да је нови Корисник прочитао и у потпуности прихватио услове и рокове из овог Споразума, одредбе "Споразума о приватности и услови других споразума је предвиђено на Сајту, који су обавезујући за коришћење Сајта и услуга. У супротном, Корисник сноси потпуну и независну одговорност за акције новог корисника приликом коришћења им Сајта и Услуга.

2.4.8. Корисник, пружајући у употреби свој налог другом лицу потврђује да у тренутку пружања могућности таквог коришћења, нови Корисник у потпуности прихватио услове и рокове из овог Споразума, одредбе "Споразума о приватности и услови других споразума је предвиђено на Сајту, који су обавезујући за коришћење Сајта и услуга. У супротном, Корисник, предоставивший приступ свом налогу, сноси потпуну и независну одговорност за акције новог корисника приликом коришћења им Сајта и Услуга.

2.4.9. Корисник, зарегистрировавший новог корисника у оквиру свог налога, има право да сами уклоните налог за овог корисника у било ком тренутку. Нови корисник не смета против такве услове Споразума.

2.5. Одговорност "SiteAnalyzer":

2.5.1. "SiteAnalyzer" не преузима никакву одговорност за коришћење од стране трећих лица информације објављене од стране Корисника на Сајту (на пример у случају, ако је Корисник овлашћен приступ треће лице информацијама Корисника, или ако треће лице је неовлашћени приступ), укључујући и њено копирање, умножавање и дистрибуција, изведене у склопу Сајта, тако и друге могуће начине.

2.5.2. "SiteAnalyzer" није одговорна за штету, директну или индиректну, насталу Кориснику или трећим лицима услед коришћења или некоришћења, укључујући немогућности коришћења Сајта.

2.5.3. "SiteAnalyzer" не узима на себе обавезу да провери, промене и контролу информација, која се налази са било ким на Сајту, не гарантује и не преузима никакву одговорност за тачност информација, њене законитости, квалитет и усклађеност са специфичним захтевима и потребама корисника Сајта.

2.5.4. "SiteAnalyzer" није одговоран за садржај сајтова који не припадају њему, линкови на које могу бити присутне на Сајту, и не гарантује њихова доступност, исправан рад и усаглашености декларисане теми.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

3.1. Корисник, размещающий на Сајту било какву информацију која садржи интелектуалне својине, укључујући, али не ограничавајући се на текст, слике, аудио и видео производа, рачунарски програми, базе података, ознаке за робе и услуге и сл., гарантује, да постави на Сајт, копирање и коришћење ове информације и/или интелектуалне својине, које су садржане у њему, не да крши права трећих лица.

3.2. Овај Уговор не пружа Кориснику нема имовинских права на било какве интелектуалне својине "SiteAnalyzer" или трећих лица, ако је то изричито наведено другачије, и сва права својине у вези таквих објеката остају искључиво за "SiteAnalyzer" и/или одговарајући трећим лицем.

4. Политика ПРИВАТНОСТИ

4.1. Корисник потврђује да је прочитао и у потпуности прихватио услове "Споразума о приватности" између Корисника и "SiteAnalyzer", која је смештена на овој адреси.

5. ДОДАТНИ УСЛОВИ

5.1. "SiteAnalyzer" има право да измени овај Уговор. Све унете у Уговор промене ће бити доступни у облику нове верзије Споразума, на овој адреси. У случају уласка у Споразум значајне промене, "SiteAnalyzer" додатно ће обавестити Корисника о овим променама путем е-поште. Све измене Уговора ступају на снагу од тренутка њиховог објављивања. Користећи услуге или Сајт Корисник потврђује своју сагласност са новим условима Споразума у редакцији, која делује у тренутку коришћења од стране Корисника услуга или веб-Сајта.

5.2. "SiteAnalyzer" не сноси одговорност за штете или губитке које спроводи Корисник или трећа лица, као резултат погрешне разумевања или неразумевања услова овог Уговора, упутства или инструкције о начину коришћења Сајта, релативно реда локација информационих података и других техничких питања.

5.3. Корисник обезбеђује "SiteAnalyzer" право послати Кориснику поруке које садрже информације о Сајту, услугама "SiteAnalyzer" и друге информације. Корисник се слаже да су такве поруке не сматрају Лицима као "спам" (поруке, укључујући и промотивног карактера, који Корисник не жели да прими).

5.4. У случају признања неважећим или немогућ било који део овог Споразума, други део Споразума ће остати на снази. Неуспех било које Стране било ког услова или овог Споразума, или било њихово кршење не укида акција ове одредбе или услова.

5.5. Сајт је обезбеђен "SiteAnalyzer" "као што јесте". "SiteAnalyzer" не гарантује усаглашеност са Сајта циљевима и очекивањима Корисника. "SiteAnalyzer" сноси одговорност за несметано и без грешке рад Сајта, као и безбедност налога Корисника и информација, који је објављен од стране Корисника на Мрежи, само у оквиру споразума и уговора закључених између Корисника и "SiteAnalyzer".

5.6. "SiteAnalyzer" има право да једнострано промени вредност, врсте и трајање услуга које се пружају у оквиру Сајта.

5.7. "SiteAnalyzer" може у било ком тренутку и без претходног обавештења Корисника да уступи своје право по овом Уговору трећој страни.

5.8. На овом Уговору и однос између "SiteAnalyzer" и Корисника, примењује се законодавство Руске Федерације. Свака страна је у потпуности слаже са оним што је одговарајуће судови Руске Федерације, имају искључиву надлежност у погледу свих потраживања и спорова, који се тичу Уговора.

Наши клијенти