Facebook Twitter Telegram Linkedin Product Hunt

Угода користувача

Дана Угода Користувача (надалі "Угода") укладається між Вами (далі "Користувач") і Rational Soft (далі «SiteAnalyzer») і регулює всі види використання інтернет-сайту https://site-analyzer.pro/ (далі "Сайт"), який є власністю і управляється «SiteAnalyzer», послуг, які надає «SiteAnalyzer», завдяки Сайту і всієї інформації, яка доступна на Сайті.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використовувати сайту дозволено тільки особі (Користувачу), який прийняв всі умови даної Угоди, розміщеного за адресою "Угоди про конфіденційність" розміщеного за цією адресою, та інші правила, передбачені на Сайті.

1.2. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв'язаним умовами цієї Угоди з «SiteAnalyzer». Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус та права Користувача і Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті та послуги, які надаються у рамках Сайту.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрованний користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

1.5. Якщо закон країни проживання чи перебування Користувача забороняє використовувати Сайт з будь-яких причин, Користувач не повинен використовувати Сайт, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови цієї Угоди залишаються в силі.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Доступ до Сайту для використання наданих з його допомогою сервісів можливі тільки для зареєстрованого Користувача (який створив обліковий запис).

2.2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує її права, Користувач зобов'язаний повідомити про це «SiteAnalyzer» і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи витрати, мита та оплату адвокатських послуг).

2.3. При використанні Сайту Користувачеві заборонено:

2.3.1. Створювати більше однієї безкоштовною облікового запису на Сайті.

2.3.2. Реєструвати Аккаунт від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація Користувача Адміністратором в рамках відповідного Запису, а також Аккаунта фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством Російської Федерації.

2.3.3. Розпалювати і сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі.

2.3.4. Вчиняти дії, що порушують права, свободу, честь і гідність будь-якої особи.

2.3.5. Розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, які належать «SiteAnalyzer» і/або третім особам.

2.3.6. Розміщувати інформацію, яка порушує права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю).

2.3.7. Розміщувати матеріали порнографічного характеру та матеріали, заборонені до публікації законодавства про суспільну мораль.

2.3.8. Здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання чи поширення персональної інформації користувачів інших акаунтів.

2.3.9. Намагатися отримати доступ до облікового запису та/або логіну та паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна і пароля.

2.3.10. Розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

2.4. Відповідальність Користувача:

2.4.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

2.4.2. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

2.4.3. Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

2.4.4. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії на Сайті, здійснені з використанням облікового запису та/або його логіна і пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем, при цьому Користувач несе повну відповідальність за такі дії, їх наслідки та результати, в т. ч. якщо використання облікового запису Користувача третьою особою було санкціоновано Користувачем.

2.4.5. У разі розміщення Користувачем на Сайті інформації, яка порушує угоди між Сторонами або чинне законодавство, «SiteAnalyzer» має право без попередження, на власний розсуд заблокувати доступ до цієї інформації на час, необхідний для встановлення законності розміщення та використання такої інформації.

2.4.6. За порушення умов цієї Угоди, «SiteAnalyzer» має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту і/або видалити обліковий запис Користувача.

2.4.7. Користувач, що володіє правами реєстрації нового Користувача в рамках свого аккаунта на Сайті, підтверджує, що на момент створення облікового запису для нового Користувача, новий Користувач дав згоду на створення такої облікового запису, і що новий Користувач ознайомився та повністю прийняв умови цієї Угоди, умови "Угоди про конфіденційність" та умови інших угод, передбачених на Сайті, які є обов'язковими для виконання при використанні Сайту і сервісів. В іншому випадку Користувач несе повну і самостійну відповідальність за дії нового користувача при використанні їм Сайту і Сервісів.

2.4.8. Користувач, надаючи в користування свій обліковий запис іншій особі підтверджує, що на момент надання можливості такого використання, новий Користувач повністю прийняв умови цієї Угоди, умови "Угоди про конфіденційність" та умови інших угод, передбачених на Сайті, які є обов'язковими для виконання при використанні Сайту і сервісів. В іншому випадку особа, яка надала доступ до свого облікового запису, несе повну і самостійну відповідальність за дії нового користувача при використанні їм Сайту і Сервісів.

2.4.9. Користувач, що зареєстрував нового користувача в рамках свого аккаунта, має право самостійно видалити обліковий запис користувача в будь-який момент. Новий користувач не заперечує проти такого умови Угоди.

2.5. Відповідальність «SiteAnalyzer»:

2.5.1. «SiteAnalyzer» не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті (наприклад, у випадку, якщо Користувач санкціонував доступ третьої особи до інформації Користувача, або якщо третя особа отримала несанкціонований доступ), включаючи її копіювання, відтворення та розповсюдження, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

2.5.2. «SiteAnalyzer» не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання або невикористання, в т. ч. неможливості використання Сайту.

2.5.3. «SiteAnalyzer» не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, яка розташована ким-небудь на Сайті, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

2.5.4. «SiteAnalyzer» не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їх доступності, коректної роботи та відповідності заявленій тематиці.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т. д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання і використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, які містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.

3.2. Ця Угода не надає Користувачеві ніяких майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності «SiteAnalyzer» або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і всі права власності щодо таких об'єктів залишаються виключно за «SiteAnalyzer» і/або відповідною третьою особою.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови "Угоди про конфіденційність" між Користувачем і «SiteAnalyzer», яке розміщене за цією адресою.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. «SiteAnalyzer» має право вносити зміни в дану Угоду. Всі внесені в Угоду зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за цією адресою. У разі внесення в Угоду істотних змін, «SiteAnalyzer» додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Всі зміни Угоди набирають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

5.2. «SiteAnalyzer» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

5.3. Користувач надає «SiteAnalyzer» право надсилати йому повідомлення, які містять інформацію про Сайт, послуги «SiteAnalyzer» і іншу інформацію. Користувач погоджується з тим, що такі повідомлення не розглядаються Сторонами як "спам" (повідомлення, у тому числі рекламного характеру, які Користувач не бажає одержувати).

5.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5.5. На сайті надається «SiteAnalyzer» "як є". «SiteAnalyzer» не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача. «SiteAnalyzer» несе відповідальність за безперервну і безпомилкову роботу Сайту, а також збереження облікового запису Користувача та інформації, яка розміщена Користувачем на Сайті, тільки в рамках угод і договорів, укладених між Користувачем і «SiteAnalyzer».

5.6. «SiteAnalyzer» має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види і терміни дії послуг, які надаються у рамках Сайту.

5.7. «SiteAnalyzer» може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися свої права за даною Угодою третій стороні.

5.8. До цієї Угоди та відносин між «SiteAnalyzer» і Користувачем, застосовується законодавство Російської Федерації. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди Російської Федерації мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій і спорів, які стосуються Угоди.

Наші клієнти