Facebook Twitter Telegram Linkedin Product Hunt

Угода про конфіденційність

Онлайн сервіс «SiteAnalyzer» (далі «SiteAnalyzer») розуміє важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, а так само Інформаційних матеріалів, що містяться в Облікових записах Користувача, тому укладає з Вами (далі "Користувач") Угоду про конфіденційність (далі "Угода") для визначення порядку отримання, зберігання, обробки, використання й розкриття «SiteAnalyzer» Персональних та інших даних Користувача при використанні Користувачем послуг «SiteAnalyzer», Інтернет-сайту https://site-analyzer.pro/ (далі "Сайт").

Для того, щоб користуватися Сайтом, Послугами і Сервісами, Користувач зобов'язаний висловити свою згоду з умовами цієї Угоди. Користувач не має права використовувати Сайт і послуги, якщо він не згоден з умовами Угоди.

Користувач не має права використовувати Сайт, Послуги і Сервіси і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди з «SiteAnalyzer».

ТЕРМІНИ

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Ця Угода визначає порядок отримання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних та інших даних (у т. ч. інформаційних матеріалів), які надаються та розміщуються Користувачем при використанні їм Сайту і Послуг.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту і/або Послуги Користувач надає «SiteAnalyzer» право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати Персональні дані і Інформаційні матеріали Користувача на умовах цієї Угоди.

1.3. Ця Угода не регулює і «SiteAnalyzer» не несе відповідальності за порядок отримання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних та Інформаційних матеріалів Користувача сторонніми підприємствами і організаціями, які не знаходяться у володінні або під управлінням «SiteAnalyzer», та фізичними особами, які не є працівниками «SiteAnalyzer», навіть якщо Користувач отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою отримання, зберігання, обробки та використання Персональних, Загальнодоступних і інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та «SiteAnalyzer», а також надання Користувачу послуг, включаючи показ персоналізованої або загальної інформації, поліпшення якості існуючих послуг, що надаються «SiteAnalyzer».

2. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. При створенні Облікового запису Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та інші дані. Після створення і використання Користувачем Облікового запису, «SiteAnalyzer» отримує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні їм Сайту.

2.2. «SiteAnalyzer» має право завантажувати на комп'ютери Користувачів файли cookie (якщо Користувач самостійно не обмежив цю можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка створюється за допомогою cookie.

2.3. При використанні Користувачем Сайту і послуг обладнання «SiteAnalyzer» автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, які не належать до Персональних, наприклад: IP-адресу Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Користувача, наявність або відсутність в комп'ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування програмного забезпечення, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.4. «SiteAnalyzer» має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно для реалізації мети, яка вказана в Угоді, або в терміни, встановлені чинним законодавством країни «SiteAnalyzer», міжнародним законодавством, або країни, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

3.1. «SiteAnalyzer» зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

- після отримання згоди Користувача, до якого стосується ця інформація;

- за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані.

- у тому випадку якщо, на думку «SiteAnalyzer» Користувач порушує умови цієї Угоди та/або інших договорів і угод між «SiteAnalyzer» і Користувачем.

3.2. Користувач дозволяє «SiteAnalyzer» дозволяти іншим компаніям, з якими «SiteAnalyzer» уклав відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних та Інформаційних матеріалів), такі як IP-адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості наданих цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних «SiteAnalyzer», «SiteAnalyzer» не несе відповідальності за шкоду, завдану таким доступом.

3.4. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться в «SiteAnalyzer». Користувач може самостійно змінити або видалити свої Персональні дані використовуючи відповідні функції Сайту і свою обліковий запис. У разі якщо це не представляється можливим Користувачеві необхідно заявити відповідне вимога, направивши його на адресу «SiteAnalyzer», зазначена на Сайті.

3.5. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві якимось чином стала відома інформація щодо «SiteAnalyzer» і/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства Російської Федерації належить до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачеві заборонено зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію.

3.6. Доступ до облікового запису (акаунту) та Інформаційних матеріалів, що зберігаються в облікового запису Користувача, здійснюється з використанням відповідного логіна і пароля. У разі, якщо сервіси Сайту, доступні Користувачеві, дозволяють зробити загальнодоступною яку-небудь інформацію Користувача, Користувач самостійно і під свою власну відповідальність активує і використовує дані функції Сайту і сервісів.

3.7. З метою реалізації прав Користувачів, а так само якісного виконання «SiteAnalyzer» своїх зобов'язань, передбачених угодами між Користувачем і «SiteAnalyzer», «SiteAnalyzer» може ознайомлюватися з Інформаційними матеріалами, що містяться в облікових записах (своєчасне вирішення технічних проблем, припинення незаконних дій, що порушують права користувачів та/або «SiteAnalyzer» тощо).

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. «SiteAnalyzer» має право вносити зміни в дану Угоду. Всі внесені в Угоду зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за цією ж адресою. У разі внесення в Угоду істотних змін, «SiteAnalyzer» додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Всі зміни Угоди набирають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

4.2. «SiteAnalyzer» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. До цієї Угоди та відносин між «SiteAnalyzer» і Користувачем, застосовується законодавство Російської Федерації. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди Російської Федерації мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій і спорів, які стосуються Угоди.

Наші клієнти